Venprover

UPPGE ALLTID E-POSTADRESS FÖR

E-FAKTURA

https://fa-attrappen.business.site/

Vänder man på attrappen och placerar den i armvecket samt kopplar till ett rödfärgat dropp kan man öva att ta venprover. 

 (se bilden).

If you turn on the attrappen and place it in the crook of your arm and connects to a red colored droplet can practice taking Venous samples.

  (see picture).