Fri Infart

UPPGE ALLTID E-POSTADRESS FÖR

E-FAKTURA

     

 

https://fa-attrappen.business.site/

Finns nu även för mindre barn 

80 kr + moms och frakt.

Also available for smaller children 80 kr + VAT and shipping.

Attrappen fästes på markören, man får då samma känsla och rutiner som om man sticker på riktigt.

The weight attached to the cursor, you then get the same feeling and routines that if you stand for real.

När kanylen är på plats kopplas droppet, nu kan man beräkna hur länge droppet under hela övningen eller transport i ambulans.

Once the needle is in place, coupled drip, now we can calculate how long the drip throughout the exercise or transport by ambulance.

Är man inne i lektionssal kan man koppla till en urinpåse för att undvika spill.

If you are inside the classroom can be connected to a urine bag to avoid spillage.