Utbildnings mtrl. för sjukvården.

       

             

Attrappen under utbildning i Syd Sudan

  

 

https://fa-attrappen.business.site/

Se även: https://en-gb.facebook.com/janne3733

Attrapp för att öva sig i att sätta fri infart. 

Attrapp  for learning how to put free entrance.

ta venprover samt för HRL övningar.

take Venous samples and for HRL exercises.

 Attrappen tillverkas i sin helhet för hand, först skall all mtrl klippas till sen monteras först botten med plastplatta och band den skall torkas i tre timmar därefter monteras slangen och efter det så monteras ovandelen som även den skall torkas i tre timmar. Den enda maskin som används är ett värmeskåp. Därför kan det ta lit tid att få till om det är stora beställningar, så tänk på att beställa i tid.

The attrapp is made entirely by hand, first, all mtrl cut to late first mounted the bottom with plastic sheeting and tape it to dry for three hours then assembled hose and after that mounted above portion which also should be dried for three hours. The only machine used is a heating cabinet. Therefore, it may take a lit time to get to if there are large orders, so be sure to order in time.

Med vänlig hälsning
FA:Atrappen

REKOMENDERAS AV:

Sjukvårdsskolor inom försvaret.

Medical Schools in defense.

Vårdhögskolor och Vårdgumnasier.

Care Colleges and Vårdgumnasier.

Se även: https://en-gb.facebook.com/janne3733